+48 785 808 707

F.M.B. Bumar Hydroma S.A.

Ogłoszenia

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMP Bumar Hydroma S.A. w Szczecinie”, firma Bumar Hydroma S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę następujących maszyn do zakładu produkcyjnego:
a) Tokarka CNC – 4 szt.
b) Tokarka CNC z podajnikiem prętów – 2 szt.
c) Tokarko – frezarka CNC – 1 szt.

Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Baza Konkurencyjności, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1117510

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH „BUMAR-HYDROMA” SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Bumar Hydroma S.A. w Szczecinie”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Celem inwestycji polegającej na przeprowadzeniu robót budowalnych oraz na zakupie nowoczesnych urządzeń produkcyjnych, jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów oraz procesów produkcyjnych. Umożliwi to wykonywanie cylindrów hydraulicznych o wyższej jakości z wykorzystaniem innowacyjnych, wcześniej nie stosowanych technologii.

Rezultaty projektu to:

– zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakład, tj. ulepszony park maszynowy pozwoli na zwiększenie wydajności zakładu,

– dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, tj. wprowadzenie do produkcji siłowników (cylindrów) hydraulicznych wyprodukowanych z zastosowaniem technologii obejmy nakręcanej,

– zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu tj. znaczne ulepszenie parametrów produkowanych w zakładzie siłowników (cylindrów) hydraulicznych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania ze środków EFRR to 44,8390178371%.

Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMP Bumar Hydroma S.A. w Szczecinie”, firma Bumar Hydroma S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę tokarek. Termin składania ofert to 13.04.2018 r.
Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Baza Konkurencyjności, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1100215