+48 785 808 707

F.M.B. Bumar Hydroma S.A.

O NAS

Firma „Bumar Hydroma” powstała w 1944 roku w województwie lubelskim pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych. Z upływem czasu zasięg przedsiębiorstwa rozszerzył się na tereny zachodnie. W czerwcu 1945 roku powstał oddział w Koszalinie i Stacja w Szczecinie. Rok później odział koszaliński przeniósł się do Szczecina i zaadoptował obiekt przy ulicy Santockiej, gdzie do tej pory mieści się siedziba przedsiębiorstwa. W dniu 15 marca 1947 roku –data uważana za datę powstania zakładu – zakończono przenosiny. Dyrekcję przejął Pan E. Błaszczyński.

W połowie 1947 roku nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstwa w wyniku, której powstały: Państwowe Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Rolnictwa i Warsztaty Okręgowe TOR, prowadzące remonty kapitalne ciągników amerykańskich.

W 1948 roku w firmie funkcjonowały już podstawowe działy takie jak: demontaż, myjnia, obróbka mechaniczna, dział podwoziowy. Od 1951 roku rozpoczęto produkcję części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, części przyczep dla Fabryki Motocykli Junak oraz maszyn sterowych i wind trałowych dla Stoczni Szczecińskiej. W kolejnych latach rozszerzył się zakres kooperacji. Firma produkowała pompy smołowe, urządzenia czerpakowe, pompy olejowe i elementy maszyn papierniczych i urządzeń chłodniczych ( prasy, wentylatory).

W 1959 roku zakład produkował w ramach Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych jako Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” – producent elementów hydraulicznych: pomp wielotłokowych, osiowych i cylindrów dwustronnego działania.

W związku z nową produkcją zaistniała potrzeba stworzenia Biura Konstrukcyjnego. Już w 1960 rozpoczęto wykonywanie pierwszych prototypów pomp o stałej wydajności. W 1960 roku rozpoczęto projektowanie hydraulicznego żurawia samochodowego HDS-1, którego prototyp wystawiono na Targach Poznańskich. W następnych latach importerami żurawi były: Jugosławia, Anglia, NRD, Indie, Węgry. Podobnie jak produkowany później żuraw HDS-3 – pierwszy uzyskał znak jakości „1”.

W 1974 roku w celu optymalizacji produkcji pomp i cylindrów hydraulicznych produkcję żurawi przeniesiono do FUB w Toruniu. W tym też roku włączono zakład do Kombinatu Maszyn Budowlanych „Bumar” z Warszawskimi Zakładami Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego jako zakładem wiodącym.

Lata 1970-76 to okres dużych inwestycji. Zbudowano przyzakładową szkołę z warsztatami, halę produkcyjną o powierzchni 3000m2, chromownię, malarnię, sprężarkownię oraz budynek administracyjny. Wprowadzano do produkcji wysokowydajne obrabiarki sterowane numerycznie. Była to działalność pionierska na Pomorzu Zachodnim.

W 1975 roku wprowadzono do produkcji seryjnej zmodernizowane cylindry hydrauliczne CHB własnej konstrukcji, a w latach następnych rozpoczęto produkcję cylindrów o długich skokach. Dzięki fińskim urządzeniom rozpoczęto chromowanie długich tłoczysk we własnym zakresie.

1 stycznia 1978 roku do fabryki włączono zakład w Choszcznie, który zajął się produkcją tulei, tłoczysk do cylindrów długich i o średnicach tłoków powyżej O180.

W latach 1981-85 opracowano dokumentację konstrukcyjną i wykonano prototypy pomp podwójnych zmiennej wydajności z sumową regulacją wg zasady stałej mocy oraz silników hydraulicznych stałej wydajności do koparek .W tych latach stanowisko dyrektora naczelnego FMB był Pan Stanisław Oczkowski.

Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Maszyn Budowlanych Bumar-Hydroma z siedzibą w Szczecinie zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa w dniu 18 lutego 1995 roku aktem notarialnym za Repertorium A Nr 1912/95.

W dniu 29 kwietnia 1995 roku Fabryka Maszyn Budowlanych Bumar-Hydroma S.A. została wpisana do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w Dziale B pod numerem 4480.Prezesem Spółki został Pan Leopold Sześciło, który zarządzał firmą do 17.06.1997 roku.

Od 17.06.1997 roku stanowisko Prezesa Spółki przejął Pan Mieczysław Rozemberg.

Aktem notarialnym z dnia 27 grudnia 1995 roku za Repertorium 7745/95 46.200 akcji Spółki zostało wniesionych przez Skarb Państwa do VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego. Zgodnie też z ustawą o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, 20.982 akcje zostały przekazane uprawnionym pracownikom.

Do roku 2003 większościowym udziałowcem firmy był Skarb Państwa.

Obecnie FMB Bumar Hydroma S.A. jest firmą prywatną z polskim kapitałem.