Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" S.A.

ul. Santocka 44
71-071 Szczecin

NIP: 852-060-01-53

Regon: 810724596Numer rachunku bankowego: Bank Rozwoju Eksportu S.A. O/Szczecin, 23 1140 1137 0000 3927 0800 1001

KRS 0000047142

Sąd Rejonowy w Szczecinie

Kapitał zakładowy: 798.000,00 zł

FMB Bumar - Hydroma SA
ul. Santocka 44
71-071 Szczecin
NIP: 852-060-01-53
Regon: 810724 596

tel. +48 91 43 23 730
fax. +48 91 48 56 062
Solidna Firma 2008
Shipsu
twoorzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny amill.pl
Fundusze